International Journal of Politics and Security » Cilt: 4 Sayı: 3

International Journal of Politics and Security » Cilt: 4 Sayı: 3

3.5 YUI ve tedarikçileri, lisanslı yazılımı veya ilgili işlevleri zaman zaman değiştirebilir, yükseltebilir veya devredebilir ve lisanslı yazılım sistemine yeni işlevler veya servisler ekleyebilir. Yukarıda belirtilen yeni işlevler veya servisler ile birlikte ayrı bir sözleşme yoksa, yine Sözleşmeye tabi olan ilgili işlev ve servislere hak kazanırsınız. 2.1 YUI size, YUI Control aracılığıyla YUI ve tedarikçilerinin akıllı platformundaki akıllı terminallere erişebileceğiniz ve akıllı ekipmanlar arasında bağlantı kurabileceğiniz akıllı yaşam ekipmanı yönetim servisleri sunar. Servis içeriği, akıllı ekipman yönetimi, sahne bağlantısı ve analiz raporu vb. Bu tür işlevler, kullanıcıların taleplerindeki değişikliklere veya servis tedarikçisinin kararına göre optimize edilebilir veya değiştirilebilir ve düzenli ve düzensiz bakım nedeniyle servis sunumu askıya alınabilir. 3) Uygulama standartlarını ihlal etmeniz nedeniyle üçüncü bir şahıs zarara uğrarsa, sizin adınıza yasal sorumluluğu bağımsız olarak üstlenecek ve YUI’yu bundan kaynaklanan kayıplardan veya ek masraflardan koruyacak ve tazmin edeceksiniz.

4.3 YUI ve tedarikçilerinin, lisanslı yazılımın her zaman bu servisleri kullandığını veya içerdiğini veya aynı üçüncü tarafça sağlanan diğer yazılımların gelecekte kullanılacağını garanti edemediğini kabul etmektesiniz. Aynı şekilde YUI, başka bir üçüncü şahıs tarafından sağlanan benzer servisleri kullanabilir. Başvuru üzerine, yukarıda belirtilen ilgili yazılım veya servisler bu Sözleşmeye tabidir. 9.2 Yazılım uygulamanız, YUI’nun ilgili şirketleri tarafından sağlanan destek servislerine dayanmaktadır. YUI ve ilgili şirketlerinin şart, anlaşma, kural, duyuru ve diğer ilgili düzenlemelerinin ihlali, lisanslı yazılımın normal kullanımında başarısızlığa neden olabilir. Bu durumda YUI, uygulama lisansını feshetme veya uygulama lisansınızı veya uygulama lisansınızın askıya alınması ya da feshedilmesi dahil olmak üzere Sözleşmede kabul edildiği haliyle YUI tarafından kontrol edilen diğer haklar ve menfaatleri kısıtlamak için önlemler alma yetkisine sahip olacaktır\. Kayıt bonusunu kap, ücretsiz oyunun keyfini sür. https://sahabet-tr.site/\. 9.4 Lisanslı yazılım, indirme platformundan indirilir ve lisanslı yazılımın uygulama yolları ve kısıtlamaları konusunda indirme platformunun, sistem platformunun ve terminal üretiminin şartlarına uymanız gerekir. Yukarıda belirtilen üçüncü şahıs sizin sözleşmeyi ihlal ettiğinizi ve YUI ile tedarikçisinin tazmin edilmesi gerekli olduğunu teyit ederse, YUI üçüncü şahsın talebi üzerine uygulama lisansınızı feshedebilir. 9.1 YUI’nun servisini kullanırken lisanslı yazılımı yetkilendirme kapsamına göre kullanacağınızı, yazılımın ve yazılımın içerdiği içeriğin fikri mülkiyetine saygı duyacağınızı ve Sözleşme uyarınca yükümlülüklerinizi yerine getireceğinizi anlamalısınız. YUI, Sözleşmeyi esaslı olarak ihlal etmeniz durumunda uygulama lisansını feshedecektir.

  • Bu bağlamda sizi evrensel bilimin gelişiminekatkıda bulunmak için IJPS’nin danışma veya hakem heyetinde yer almaya davet ve teşvik ediyoruz.
  • Sözleşmenin şartlarıyla ilgili herhangi bir şüpheniz olması durumunda, YUI’nun ilgili departmanı ile iletişime geçiniz.

IJPS’ye gönderilen editöreyazılmış mektuplar makaleler gibi özlü biçimde yazılmış ve bilimsel metinlerolup makalelerle aynı standartlara tabidirler. Bu tür yazılar 2-4 sayfayı aşmamalıve 1500 kelimeden az, 3000 kelimeden fazla olmamalıdır. Bu bölümde araştırmanın önemine, bu konudadaha önce yapılan araştırmalar hakkında özet bilgilere, araştırmanın temelsorunsalı ya da hipotezine  yerverilmeli ve araştırmanın yönteminden söz edilmelidir. Girişten sonra yer alacakana başlıklar uygun biçimde numaralandırılarak normal tümce düzeninde koyu yazılmalı, anabaşlıkları takip eden alt başlıklar ise uygun biçimde numaralandırılarak koyu yazılmalıdır. IJPS araştırma makaleleri, incelemeler,kitap/rapor özeti ve editöre mektup olmak üzere dört tür gönderiyi kabuletmektedir. 3.6 Girilen verilerin doğruluğundan, güvenilirliğinden, bütünlüğünden ve yasallığından ve verileri elde etme şeklinizin yasallığından siz sorumlu olacaksınız ve zaman zaman veri ve bilgileri yedekleyeceksiniz. Söz konusu bilgilerin zarar görmesi ve kaybolması ile ilgili tüm riskler size aittir.

3.4 Lisanslı yazılımın sadece ticari olmayan amaçlarla kullanılabileceğini ve lisanslı yazılımın kurulması, uygulanması ve çalıştırılmasının yasak olduğunu kabul etmektesiniz. Böyle bir ticari işlem gerekliyse, YUI’dan önceden yazılı yetki ve izin alınacaktır. Sözleşmeyi kabul etmeden önce, Sözleşmenin tüm içeriğini baştan sona okumanız ve özellikle kısıtlayıcı maddeler veya istisnalar olmak üzere şartlarını tam olarak bilmeniz gerekir. Kısıtlayıcı maddeler veya istisnalar, dikkatinizi çekmek için kalın veya başka şekillerde vurgulanmıştır. Sözleşmenin şartlarıyla ilgili herhangi bir şüpheniz olması durumunda, YUI’nun ilgili departmanı ile iletişime geçiniz. “Kabul et ve Sözleşmeyi gönder” seçeneğini (ayrıntılı ifadeler için kayıt sayfasına bakınız) seçtikten sonra kayıt prosedürünü tamamlayınız veya servisi herhangi bir şekilde kullanmanız durumunda, Sözleşme ve yukarıdaki kuralların getirdiği kısıtlamayı okuyup kabul ettiğiniz varsayılacaktır. Sözleşmenin herhangi bir ihlali durumunda YUI, servisi sizin için tek taraflı olarak kısıtlama, askıya alma veya sona erdirme hakkına ve ilgili sorumluluklarınızı araştırma hakkına sahiptir. 8.5 YUI ve tedarikçisinin akıllı platformunun kullanımının tüm bağlantılarda dengesiz faktörlerden etkilenebilecek İnternet servisi içerdiği konusunda bilgilendirildiniz. Yukarıda belirtilen riskleri üstlenmeyi ve servislerin normal işleyişi yukarıda belirtilen risklerin oluşmasından etkilendiğinde YUI’nun herhangi bir sorumluluktan muaf olduğunu kabul etmektesiniz. 8.4 YUI tarafından geliştirilmeyen ve piyasaya sürülmeyen veya YUI tarafından geliştirilmeyen ve piyasaya sürülmeyen, yazılımdan türetilen diğer lisanslı yazılımlar yasa dışı yazılımdır. Bu tür yazılımların indirilmesi, kurulması ve kullanılması öngörülemeyen risklere neden olabilir. YUI, yasal sorumluluklardan ve burada ortaya çıkan anlaşmazlıklardan ari olacaktır ve YUI, uygulama lisansını ve/veya diğer tüm servisleri askıya alma veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

4.1 YUI ve tedarikçilerinin belirli servislerinin üçüncü bir tarafça sağlanan yazılım veya servislere dayandığını kabul etmektesiniz. Bu servis, başvurunuzu kolaylaştıracak şekilde ayarlanmıştır ve üçüncü kişiden gerekli yasal izin alınır. Bu nedenle IJPS’de Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler genel alanı ile Ulusal ve Uluslararası Güvenlik çalışmaları alanında yapılan çalışmalara yer verilmekte olup, özgün ve önemli ilerlemelere katkı sağlayan makalelerin yayımlanması amaçlanmaktadır. Potansiyel bir çalışmanın derginin amaçlarına uygunluğu hakkında soruları olan yazarlar, tereddütlerini gidermek üzere derginin editörlerine başvurabilirler. Servis Sözleşmesi (buradan sonra“Sözleşme”olarak anılacaktır) siz ve YUI tarafından imzalanmıştır. YUI Gizlilik Politikasını ve diğer içerikleri içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir). Değişiklik olması durumunda YUI, lisanslı yazılım aracılığıyla herhangi bir bildirimde bulunmaksızın bir mesaj göndererek duyuru yapacaktır. Duyurunun ardından, değiştirilen sözleşme ve kurallar, onayınız için size herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın otomatik olarak Sözleşmenin bir parçası haline gelir. Bu tür ilgili değişikliklere itiraz edilmesi durumunda, YUI’nun servisini kullanmayı bırakınız; kullanmaya devam etmeniz halinde, değişen kurallara itirazınız olmadığı ve bunlara uymayı kabul ettiğiniz varsayılacaktır. 2) YUI, kanunları ihlal eden veya başkalarının yasal haklarını ihlal eden veya lisanslı yazılımı kullanırken tarafınızca verilen Sözleşmeyi ihlal eden bilgileri doğrudan siler.

Deja una respuesta